Sunday, June 8, 2014

"MIM-MIZ-RAH" (מִמִּזְרָח֙)


The most notorious verse used by the Iglesia ni Cristo in deceiving many is Isaiah 46:11. The Iglesia Ni Cristo insist that the verse refers to the Philippines, being what the call the center of the Far East. They argue that the original Hebrew word used for "the east", Mim-miz-rah, should be translated as "far east". One prominent INC apologist said:

Mapapansin sa original na wika sa Isaias 46:11 na atin nang ipinakita sa itaas ating mapapansin sa bandang itaas sa gawing kanan ang salitang ‘mimizrach’ (iyong ‘may bilog’ – pansinin din ang pronounciation na nasa gawing kaliwa sa ibaba ng Hebrew word) na may root word na ‘mizrach’ na tumutukoy sa salitang ‘silanganan’ na siyang panggagalingan ng ‘Ibong Mandaragit’.
(http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/06/v-behaviorurldefaultvmlo.html)

Ating basahin sa Hebrew (ang original na wikang ginamit sa pagkakasulat ng aklat ni Isaias) ang nasabing talata:Hango sa isang Bibliang Hebrew, ang WESTMINSTER LENINGRAD CODEXMapapansin sa original na wika sa Isaias 46:11 na atin nang ipinakita sa itaas ating mapapansin sa bandang itaas sa gawing kanan ang salitang “mimizrach” (iyong “may bilog” – pansinin din ang pronounciation na nasa gawing kaliwa sa ibaba ng Hebrew word) na may root word na “mizrach” na tumutukoy sa salitang “silanganan” na siyang panggagalingan ng “Ibong Mandaragit”.Ano ba ang ibig sabihin ng Hebrew word na mizrach?“.., mizrach, is used of the far east with a less definite signification. [Smith’s Bible Dictionary]Ayon sa isang kilalang Bible Dictionary ang salitang mizrach ay ginamit upang tumukoy sa “far east” o malayong silangan.Kaya tiyak na tiyak na talagang ang Pilipinas ang tinutukoy na panggagalingan ng sugong hinuhulaan…at ito’y may patotoo pa mula sa isang Pari ng Iglesia Katolika. Na nagpapatunay na ang Pilipinas ay nasa FAR EAST o Malayong Silangan: 
(http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/06/v-behaviorurldefaultvmlo.html)

However, the Hebrew word mim-miz-rāḥ comes from mizrach which means "place of sunrise, the east" (NAS Exhaustive Concordance of the Bible with Hebrew-Aramaic and Greek Dictionaries).

The Hebrew word "mizrach" is taken from "zarach" which means "to rise, come forth" (NAS Exhaustive Concordance of the Bible with Hebrew-Aramaic and Greek Dictionaries).

The Hebrew word "mim-miz-rāḥ" can be translated as being " "the east" or "the rising".
For example, this word has been translsted as being "from the rising"

"From the rising (מִמִּזְרַח־ -  mim-miz-raḥ-) of the sun to the place where it sets, the name of the LORD is to be praised."
      —Psalm 113:3, New International Version


"My name will be great among the nations, from where the sun rises (מִמִּזְרַח־ - mim-miz-raḥ-) to where it sets. In every place incense and pure offerings will be brought to me, because my name will be great among the nations," says the LORD Almighty."
      —Malachi 1:11, New International Version
No comments:

Post a Comment